PHIẾU ĐẶT HÀNG

    Thông tin khách hàng    Sản phẩm: Tv Toshiba 43V35 - Giá: 10.590.000 VNĐ