PHIẾU ĐẶT HÀNG

    Thông tin khách hàng    Sản phẩm: Tv Toshiba 32V35 - Giá: 8.590.000 VNĐ