X9900L

65″ 55″SERIES
OLED 4K TV – 2023
 

 • OLED 4K - VIDAA TV
 • Regza Engine OLED
 • TRU BASS & TRU SCREEN
 • Giá: 69,990,000 VNĐ

 • OLED 4K - VIDAA TV
 • Regza Engine OLED
 • TRU BASS & TRU SCREEN
 • Giá: 54,990,000 VNĐ

M550L

65″ 55″ 50″SERIES

QUANTUM DOT 4K TV – 2023

 • QUANTUM DOT 4K
 • Regza Engine 4K Pro
 • Loa Subwoofer mạnh mẽ
 • Giá: 24,990,000 VNĐ

 • QUANTUM DOT 4K
 • Regza Engine 4K Pro
 • Loa Subwoofer mạnh mẽ
 • Giá: 19,990,000 VNĐ

 • QUANTUM DOT 4K
 • Regza Engine 4K Pro
 • Loa Subwoofer mạnh mẽ
 • Giá: 17,990,000 VNĐ

C350L

75″ 65″ 55″ 50″ 43″SERIES

SMART 4K TV – 2023

 • Smart 4K
 • Regza Engine 4K
 • Google TV
 • Giá: 31,290,000 VNĐ

 • Smart 4K
 • Regza Engine 4K
 • Google TV
 • Giá: 22,990,000 VNĐ

 • Smart 4K
 • Regza Engine 4K
 • Google TV
 • Giá: 15,690,000 VNĐ

 • Smart 4K
 • Regza Engine 4K
 • Google TV
 • Giá: 14,690,000 VNĐ

 • Smart 4K
 • Regza Engine 4K
 • Google TV
 • Giá: 11,490,000 VNĐ

E330M

55″ 50″SERIES

VIDAA 4K TV – 2023

 • Regza Engine ZR
 • VIDAA TV 4K
 • REGZA Power Audio
 • Giá: 11,990,000 VNĐ
*Khuyến Mãi:
Tặng 03 Tháng sử dụng Gói VieOn All Access (Xem chi tiết tại đây)

V35K

43″ 32″SERIES

SMART TV – 2023

 • FHD Smart
 • REGZA Engine HG
 • Dolby Audio
 • Giá: 8,990,000 VNĐ

 • HD Smart
 • REGZA Engine HG
 • Dolby Audio
 • Giá: 6,990,000 VNĐ

V31M

43″SERIES

VIDAA TV – 2023

 • Hệ điều hành VIDAA
 • Tải ứng dụng chỉ 1s
 • Bảo vệ mắt
 • Giá: 6,990,000 VNĐ
*Khuyến Mãi:
Tặng 03 Tháng sử dụng Gói VieOn Premium (Xem chi tiết tại đây)