Việc thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ ở Việt Nam được chính thức quy định vào ngày 22/5/2015 bằng việc ban hành Quyết Định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ, thực hiện việc thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ từ ngày 01/7/2016. Theo đó, nhà sản xuất có trách nhiệm thu hồi sản phẩm thải bỏ – do bản thân nhà sản xuất đã bán ra thị trường, tại các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ.

Để bảo vệ một môi trường trong khủng hoảng và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, TVS Regza Corporation nỗ lực nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm có thể được sử dụng lâu hơn và tài nguyên đó có thể được tối ưu hóa vào cuối vòng đời bằng cách thu hồi, tái chế và tái sử dụng chúng khi hết tuổi thọ của sản phẩm.

Bằng cách giảm thiểu loại vật liệu được sử dụng và tối ưu hóa phương pháp lắp ráp để tạo điều kiện phục hồi và tránh lãng phí, chúng tôi đã phát triển các phương pháp sản xuất nhằm giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên. Bằng cách thu gom các sản phẩm đã hết tuổi thọ, chúng tôi thu hồi được các vật liệu có giá trị. Thông qua hành động này, TVS Regza Corporation đang giảm lượng tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho sản xuất, giảm khí nhà kính và các chất ô nhiễm từ việc đốt rác thải và từ việc khai thác sơ cấp, và ngăn ngừa ô nhiễm đất và nước ngầm do các bãi chôn lấp gây ra. Bằng cách tăng cường độ bền của các sản phẩm của chúng tôi trước khi phát hành thông qua một loạt các thử nghiệm độ tin cậy nghiêm ngặt và bằng cách cung cấp các dịch vụ sửa chữa thuận tiện thông qua các địa điểm dịch vụ toàn cầu của chúng tôi, bao gồm các bản cập nhật phần mềm liên tục, TVS Regza Corporation đang kéo dài tuổi thọ của các sản phẩm của chúng tôi nhằm đóng góp hơn nữa cho nền kinh tế tuần hoàn trong khi vẫn bảo tồn tài nguyên.

TVS REGZA Corporation chấp hành quy định của chính phủ Việt Nam về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện tử (Theo Thông tư số 30/2011/TT-BCT, ngày 10/08/2011 và Quyết định số 4693/QĐ-BCT, ngày 16/09/2011)

Việc thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ ở Việt Nam được chính thức quy định vào ngày 22/5/2015 bằng việc ban hành Quyết Định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ, thực hiện việc thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ từ ngày 01/7/2016. Theo đó, nhà sản xuất có trách nhiệm thu hồi sản phẩm thải bỏ – do bản thân nhà sản xuất đã bán ra thị trường, tại các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ.

Để bảo vệ một môi trường trong khủng hoảng và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, TVS Regza Corporation nỗ lực nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm có thể được sử dụng lâu hơn và tài nguyên đó có thể được tối ưu hóa vào cuối vòng đời bằng cách thu hồi, tái chế và tái sử dụng chúng khi hết tuổi thọ của sản phẩm.

Bằng cách giảm thiểu loại vật liệu được sử dụng và tối ưu hóa phương pháp lắp ráp để tạo điều kiện phục hồi và tránh lãng phí, chúng tôi đã phát triển các phương pháp sản xuất nhằm giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên. Bằng cách thu gom các sản phẩm đã hết tuổi thọ, chúng tôi thu hồi được các vật liệu có giá trị. Thông qua hành động này, TVS Regza Corporation đang giảm lượng tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho sản xuất, giảm khí nhà kính và các chất ô nhiễm từ việc đốt rác thải và từ việc khai thác sơ cấp, và ngăn ngừa ô nhiễm đất và nước ngầm do các bãi chôn lấp gây ra. Bằng cách tăng cường độ bền của các sản phẩm của chúng tôi trước khi phát hành thông qua một loạt các thử nghiệm độ tin cậy nghiêm ngặt và bằng cách cung cấp các dịch vụ sửa chữa thuận tiện thông qua các địa điểm dịch vụ toàn cầu của chúng tôi, bao gồm các bản cập nhật phần mềm liên tục, TVS Regza Corporation đang kéo dài tuổi thọ của các sản phẩm của chúng tôi nhằm đóng góp hơn nữa cho nền kinh tế tuần hoàn trong khi vẫn bảo tồn tài nguyên.

Môi Trường xanh

Với mong muốn mang đến một không gian Xanh – Sạch – Đẹp, TV Toshiba luôn cải thiện về tính chất, đặc tính, và thiết kế sản phẩm bằng những vật liệu thân thiện với môi trường 

TRung tâm xanh

Với nhiều trung tâm tiếp nhận & thu hồi, nhầm đáp ứng kịp thời các sản phẩm cũ hoặc cần thay thế, đáp ứng kịp thời nhu cầu thải bỏ của khách hàng

THU HỒI & THẢI BỎ

Với mật độ không khí ngày càng tăng, việc thu hồi các sản phẩm cũ, Thải bỏ WEEE đúng cách hay tái chế sẽ giảm một phần nào đó hạn chế được mật độ ô nhiễm ngày nay.

Tối ưu & tiết kiệm

Với các công nghệ đến từ Nhật Bản, TV Toshiba luôn là lựa chọn số 1 cho quý khách hàng về khoảng tiết kiệm chi phí, tiêu thụ điện năng và tối ưu năng lượng Sạch 

TVS REGZA Corporation chấp hành quy định của chính phủ Việt Nam về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện tử (Theo Thông tư số 30/2011/TT-BCT, ngày 10/08/2011 và Quyết định số 4693/QĐ-BCT, ngày 16/09/2011)