PHIẾU ĐẶT HÀNG

    Thông tin khách hàng    Sản phẩm: Tv Toshiba 50C350LP - Giá: 16.590.000 VNĐ