Z770

65″ 55″SERIES

Hình ảnh ngoạn mục với

Công Nghệ Màu Sắc Siêu Thực

M550

65″ 55″ 50″SERIES

Hình ảnh siêu chân thật với

Âm thanh sống động như thật

C350

75″ 65″ 55″ 50″ 43″SERIES 

Nâng tầm đẳng cắp

Trải nghiệm đỉnh cao

V35

43″ 32″SERIES

Phiêu nhịp hứng khởi với

Hình ảnh sống động như thật